+86-20-38200703

Asia Import GroupAsiaImportGroup提供与中国进行商业贸易的服务范围包括:
-在中国和俄罗斯提供临时仓库;
-集装箱运输;
-在中国寻找供应商;
-拼箱运输;
-商品检验;
-代理服务;
- 报关验收
联系方式:
电话:  8 495 150 30 88
邮箱: info@asia-import.su
http://asia-import.ru/


回到列表